Ansökan om tillstånd

Den 10:e december 2019 lämnades tillståndsansökan in till Kalmar länsstyrelse. Ansökan omfattar nio vindkraftverk med en totalhöjd på 250m.

Nedan hittas ansökan, kartmaterial, miljökonsekvensbeskrivning samt fotomontage och siktanalys.