Välkomna till hemsidan för vindpark Gräsgärde

Eurowind Energy arbetar med en vindpark strax söder om Ålebo mellan Halltorp och Påryd.

En tillståndsansökan för vindparken har lämnats in och är under prövning.

NYHETER
Den 6:e juli 2021 avslog länsstyrelsen ansökan. Eurowind har överklagat till mark- och miljööverdomstolen som nu prövar ärendet. Här hittar du ansökan, kartmaterial mm.