Välkomna till hemsidan för vindpark Gräsgärde

Eurowind Energy arbetar med en vindpark strax söder om Ålebo mellan Halltorp och Påryd.

En tillståndsansökan för vindparken har lämnats in och är under handläggning.


NYHETER
Den 10:e december 2019 lämnades tillståndsansökan in till länsstyrelsen. Här hittar du ansökan, kartmaterial mm.

Den 6:e juli 2021 avslog länsstyrelsen ansökan. Eurowind har överklagat till mark- och miljödomstolen som nu prövar ärendet.